331

331

119.00 ₪מחיר

שרשרת אות גדולה עם חריתה

2.6 /2.5 cm

גם בכסף